Sídlo firmy

Computer Control Technology s.r.o.
Jesenná 1A, 080 05 Prešov
zapísaná v OR Okresného súdu Prešov: oddiel Sro, vložka číslo 371/P

Obchodné informácie

IČO: 31649475
IČ DPH: SK2020518203

Tatra banka č.ú.: 2621729274 / 1100
UniCredit Bank Slovakia č.ú.: 01480721003 / 1111

Poloha


Prejsť na Google Mapy

GPS súradnice: N 48.965949, E 21.258824

Kontakty

Vedenie, ekonomika

Tel. / fax: 051 / 749 20 00
Mobil: 0905 976 712

Projekcia, softvér

Tel.: 051 / 749 20 00
Mobil: 0905 834 105

Realizácia zákaziek, predaj

Tel.: 051 / 749 20 00
Mobil: 0905 231 533


Internet

E-mail: cct@cct.sk
Web: www.cct.sk   

© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.