História

Spoločnosť Computer Control Technology, s.r.o. Prešov (ďalej len CCT Prešov) vznikla v roku 1992 ako podnikateľský subjekt, poskytujúci komplexné služby pri nasadzovaní meracej a regulačnej techniky. Hlavnými oblasťami realizácii bola automatizácia priemyselných technológii, riadenie zdrojov tepelných hospodárstiev, riadenie vzduchotechnických a klimatizačných zariadení v priemyselných budovách, centrálne dispečingy pre komplexné riadenie budov, inteligentná protipožiarna signalizácia.

Po etablovaní sa na trhu firma rozšírila svoju pôsobnosť na komplexné dodávky a montáž jednotlivých technologických celkov ako sú technológie plynových kotolní, výmenníkových staníc, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia pre priemysel a budovy, tepelné zdroje s využitím kogenerácie, spätné získavanie tepla a pod.

Súčasnosť

Firma CCT Prešov ponúka pre zákazníkov komplexnú realizačnú činnosť, ktorá pozostáva zo spracovania projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti, dodávok zariadení, montáže, spracovania programového vybavenia pre riadiace systémy, oživenie zariadení a ich uvedenie do prevádzky.

© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.