Ocenenie

CentraLine získal ocenenie firma roka 2008 od medzinárodnej poradenskej spoločnosti Frost & Sullivan. Toto ocenenie Best Practice Award za najlepšiu inováciu uvedenú do praxe, je uznaním za úspešnú implementáciu partnerských koncepcií a technologických inovácií, ktoré používa systém CentraLine.


Programovateľný regulátor

Profil

CentraLine by Honeywell je značka, ktorá tvorí novú zjednocujúcu filozofiu produktov, siete partnerov a prístupu k zákazníkom v oblasti merania a regulácie, systémov pre riadenie vykurovania, vetrania a klimatizácie (HVAC). Úspory energie, optimálne riadenie a maximálny komfort sú hlavné vlastnosti týchto systémov. CentraLine ponúka nové, kvalitné riešenia pre malé a stredné budovy. CentraLine je spôsob poskytovania riešení, založených na výrobkoch, ktoré sú dodávané prostredníctvom siete certifikovaných partnerov, špecializovaných na riadiace systémy, meranie a reguláciu. Produktový rad je určený najmä pre malé až stredné budovy ako sú kancelárie, školy, obchody, kostoly, zdravotné strediská, fitness centrá, hotely, penzióny, bytové domy ap. Podrobnejšie informácie nájdete na www.CentraLine.com.

Výhody CentraLine

Majitelia, prevádzkovatelia a inštalačné firmy malých a stredných budov vyžadujú rovnaké technologické výhody a jednoduché ovládanie systému, aké nachádzame vo väčších budovách. Zároveň sa chcú vyhnúť nevýhodám, ktoré súvisia s komplexnými technológiami, rozsiahlymi a individuálne programovanými aplikáciami a ich časovo-náročnou inštaláciou. Práve tu sa uplatnia výhody systému CentraLine.

Blízko k zákazníkovi

Ako partnerská spoločnosť - CentraLine PARTNER - poskytujeme zákazníkovi vyškolených odborníkov za ktorými stojí komplexný systém podpory. Počnúc konzultáciami, plánovaním, projektovaním, montážou, uvedením do prevádzky a zákazníckym servisom končiac. Všetko na jednom mieste.

© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.