Počas dlhoročnej činnosti firmy sme nadobudli praktické skúsenosti najmä v doleuvedených oblastiach. Okrem toho realizujeme aj projekty iného charakteru. Vieme sa prispôsobiť požiadavke zákazníka riešiť aj atypické problémy.

Priemyselná automatizácia

Ťažobný a metalurgický priemysel, technológie úpravy povrchov.
Farmaceutický priemysel, čistiarne odpadových vôd.


Automatizácia budov a bytov

Riadenie vykurovania, vzduchotechniky a klimatizácie v budovách.
Inteligentné budovy - riadenie iných technologických zariadení.


Riadenie výroby a distribúcie tepla

Komplexné dodávky tepelných zdrojov – kotolne, odovzdávacie stanice tepla.
Dispečerský dohľad zdrojov tepla.


Dispečerské systémy

Graficko-vizualizačné centrály (SCADA).
Zber rôznorodých dát a systémová integrácia.


© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.