POSKYTUJEME TIETO SLUŽBY

Projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v oboroch

Realizačná činnosť

Outsorcing / externá údržba

Záručný a pozáručný servis zariadení

Výroba elektrických rozvádzačov NN a MaR

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V vrátane bleskozvodov

© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.